Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.430/1.063/220/2017privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.430 din 20 noiembrie 2017
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.063 din 7 decembrie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE Nr. 220 din 23 ianuarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.573/DM din 9.03.2017 al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării,ţinând seama de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, viceprim-ministrul, ministrul mediului, ministrul energiei şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Planul naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere, aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, denumit în continuare Planul naţional de tranziţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Ministerul Mediului cooperează cu Ministerul Energiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în vederea monitorizării şi raportării la Comisia Europeană a stadiului implementării Planului naţional de tranziţie.Articolul 3Ministerul Energiei va asigura corelarea măsurilor investiţionale necesare menţinerii siguranţei sistemului energetic naţional cu măsurile de conformare din punctul de vedere al protecţiei mediului şi termenele de realizare a acestora prevăzute în Planul naţional de tranziţie, precum şi coordonarea punerii în practică a măsurilor de conformare, pentru acele unităţi de producere a energiei electrice care au în componenţă instalaţii de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie.Articolul 4Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va asigura corelarea punerii în practică a măsurilor investiţionale aferente Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu măsurile de conformare din punctul de vedere al protecţiei mediului şi termenele de realizare a acestora prevăzute în Planul naţional de tranziţie, pentru acele unităţi de producere a energiei termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică ce au în componenţă instalaţii de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie.
  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale, în scopul asigurării respectării descreşterii liniare a plafoanelor anuale de emisii la nivel naţional în perioada implementării planului, prevăzută de art. 32 alin. (13) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorii instalaţiilor incluse în Planul naţional de tranziţie trebuie să pună în practică toate măsurile necesare pentru ca emisiile totale anuale provenite de la fiecare dintre aceste instalaţii să nu depăşească plafoanele de emisii anuale pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, asumate în documentaţia depusă odată cu solicitarea de includere a instalaţiilor în Planul naţional de tranziţie.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  ANEXĂ Deschideți PLAN NAȚIONALde tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III dinLegea nr. 278/2013 privind emisiile industriale