Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Având în vedere prevederile art. 32 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 31 alin. (4) şi al art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,Adunarea generală naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunită în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:Articolul 1Se aprobă însemnele - sigla şi ştampilele - Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
  Elena Căciulan
  Bucureşti, 28 ianuarie 2018.Nr. 1.ANEXĂÎnsemnele Colegiului Fizioterapeuţilor din RomâniaSigla Colegiului Fizioterapeuţilor din România
  Ştampila Colegiului Fizioterapeuţilor din România
  Ştampila colegiului teritorial
  Dimensiune amprentă ştampilă rotundă: diametrul 3 cmFont: Times New Roman
  * Se completează denumirea judeţului în care funcţionează colegiul respectiv (denumirea judeţului/judeţelor din regiunea teritorială de dezvoltare).
  ----