Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 14 din 18 ianuarie 2018pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 14-03-2018

    Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare referatele de specialitate nr. 6.981 din 6.12.2017 şi nr. 270 din 16.01.2018 ale Direcţiei autorizare utilizare radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezenta procedură completează prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 şi 936 bis din 20 decembrie 2002.Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
    Rodin Traicu
    Bucureşti, 18 ianuarie 2018.Nr. 14.ANEXĂ Deschideți PROCEDURAprivind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătireîn protecţie radiologică