Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 34 din 31 ianuarie 2018pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 31-01-2018În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâreARTICOL UNICSe aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2018.Nr. 34.ANEXĂ Deschideți REGULAMENT-CADRUprivind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concretea sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentrupersonalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ“