Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 10 din 5 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 29 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 29-01-2018

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Bârsăneşti - sectoarele cadastrale nr. 83 şi 84;
  b) unitatea administrativ-teritorială Buhuşi - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 19, 20 şi 38;c) unitatea administrativ-teritorială Cleja - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 62, 63, 64, 65, 75, 83, 84, 92, 96, 97 şi 99;d) unitatea administrativ-teritorială Coloneşti - sectoarele cadastrale nr. 22, 25, 31, 32, 36, 40, 62, 86, 87, 88, 92, 94, 103, 105, 106, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130 şi 131;e) unitatea administrativ-teritorială Corbasca - sectoarele cadastrale nr. 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 57, 64, 65, 66, 76, 80, 81, 88, 89, 91, 103, 104, 112, 126, 127, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 153, 156, 158 şi 159;f) unitatea administrativ-teritorială Dărmăneşti - sectoarele cadastrale nr. 22, 24, 25, 29, 37, 53 şi 55;g) unitatea administrativ-teritorială Faraoani - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 42, 46 şi 47;
  h) unitatea administrativ-teritorială Strugari- sectorul cadastral nr. 7;i) unitatea administrativ-teritorială Traian - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 27, 37, 39, 40 şi 41.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-9 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Ileana Spiroiu
  Bucureşti, 5 ianuarie 2018.Nr. 10.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  ----