Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 26 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 26-01-2018

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Bobiceşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 9, 12 şi 28;
  b) unitatea administrativ-teritorială Găneasa - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 29 şi 30;c) unitatea administrativ-teritorială Mihăeşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 şi 21;d) unitatea administrativ-teritorială Priseaca - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 30 şi 31;e) unitatea administrativ-teritorială Potcoava - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 7, 9, 14 şi 37;f) unitatea administrativ-teritorială Radomireşti - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 12, 16 şi 17.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Ileana Spiroiu
  Bucureşti, 5 ianuarie 2018.Nr. 3.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  -----