Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 3 martie 2017de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017Data intrării în vigoare 14-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 12-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-02-2018 până la data de 26-08-2019


  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 52 din 3 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 182 din 14 martie 2017.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a PROCEDURII din 3 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 182 din 14 martie 2017, la data de 12 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017; ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1 În sensul prezentei proceduri, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:a) zona montană - zona delimitată conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;b) produs montan - produs destinat consumului uman, în cazul căruia:– materiile prime, dar şi furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane;– în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane;