Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 52 din 3 martie 2017privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017Data intrării în vigoare 14-03-2017
    Formă consolidată valabilă la data 12-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-02-2018 până la data de 21-07-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 52 din 3 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 182 din 14 martie 2017, la data de 12 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017; ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare nr. 270.031 din data de 20 februarie 2017, întocmit de Direcţia politici în industrie alimentară şi comerţ,
    având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“,în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.