Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 88 din 10 iunie 2015pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 iunie 2015Data intrării în vigoare 01-07-2015
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2018 până la data de 17-06-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 88 din 10 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 451 din 24 iunie 2015, la data de 01 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Potrivit art. 7 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018, în tot cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, termenul „tarif“, care se referă la tarifele aplicate de către FUI clienţilor finali, se va citi „preţ final“.
  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 62 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 11 din Legea privind eficienţa energetică nr. 121/2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1) furnizorii de ultimă instanţă încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu clienţii casnici care beneficiază de serviciu universal.