Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017Data intrării în vigoare 13-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 09-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-02-2018 până la data de 20-05-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 15 din 1 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 177 din 13 martie 2017, la data de 09 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 72 din 27 septembrie 2017; DECIZIA nr. 730 din 22 noiembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNIC Se aprobă componenţa nominală şi conducerea Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 1 martie 2017.