Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 591 din 7 aprilie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017Data intrării în vigoare 24-04-2017
    Formă consolidată valabilă la data 07-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-02-2018 până la data de 24-09-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 591 din 7 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017, la data de 07 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 578 din 7.04.2017 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia,
    ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2.