Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 16 din 9 ianuarie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului "N. N. Săveanu" Vidra
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 19 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 19-01-2018

  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. F.B. 121 din 9 ianuarie 2018;– Adresa Spitalului „N. N. Săveanu“ Vidra nr. 35.587/2017,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului „N. N. Săveanu“ Vidra, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul „N. N. Săveanu“ Vidra vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Bucureşti, 9 ianuarie 2018.Nr. 16.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Spitalului "N.N.Săveanu" Vidra-----