Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011Data intrării în vigoare 30-06-2011
    Formă consolidată valabilă la data 20-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-01-2018 până la data de 07-07-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 461 din 30 iunie 2011, la data de 20 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012; LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012; ORDONANŢA nr. 22 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 75 din 27 noiembrie 2012; LEGEA nr. 196 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014; RECTIFICAREA nr. 47 din 26 iunie 2014; DECIZIA nr. 66 din 26 februarie 2015; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 21 din 15 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    Având în vedere necesitatea:– implementării măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora;– adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absenţa cărora - în contextul procesului continuu de selecţie a proiectelor - există riscul permanent al finanţării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană;– implementării principiului proporţionalităţii, în absenţa căruia au fost deja şi pot fi în continuare stabilite debite excesive în sarcina beneficiarilor fondurilor europene, inclusiv a instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat;– introducerii în cadrul naţional de reglementare a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării legislaţiei în domeniul neregulilor şi pentru proiecte finanţate din alte instrumente de finanţare postaderare, cum este Facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar SEE şi din alte programe finanţate de donatorii publici internaţionali, în cadrul cărora s-au identificat posibile nereguli, a căror constatare şi recuperare nu poate fi efectuată în prezent;– finalizării cât mai urgente a procedurilor de constatare şi recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare stabilite, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, ca urmare a constatării unor nereguli de sistem sau ca urmare a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, în scopul evitării blocajului implementării proiectelor de investiţii, inclusiv a celor majore, finanţate prin instrumente structurale,

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!