Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**)privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 6 martie 2007Data intrării în vigoare 06-03-2007
  Formă consolidată valabilă la data 10-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-01-2018 până la data de 16-12-2022

  Atenție, se afișează forma republicată a LEGE nr. 17 din 6 martie 2000(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.157 din 06-03-2007  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 17 din 6 martie 2000, (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 157 din 6 martie 2007, la data de 10 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008; LEGEA nr. 270 din 7 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010; HOTĂRÂREA nr. 978 din 16 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 19 din 12 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006.Legea nr. 17/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun.(2) Măsurile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale.(3) Persoanele vârstnice care beneficiază de asistenţă socială au dreptul şi la alte forme de protecţie socială, în condiţiile legii.