Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 29 martie 2007 de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007Data intrării în vigoare 17-04-2007
  Formă consolidată valabilă la data 12-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-01-2018 până la data de 17-05-2021


  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 183 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2007.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 29 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2007, la data de 12 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 394 din 17 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 380 din 6 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 549 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 549 bis din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 894 din 15 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 1.478 din 19 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Şcoala Naţională de Grefieri, denumită în continuare Şcoala, este organizată şi funcţionează potrivit Legii nr. 567/2004privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor prezentului regulament.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 894 din 15 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!