Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 183 din 29 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007Data intrării în vigoare 17-04-2007
  Formă consolidată valabilă la data 12-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-01-2018 până la data de 06-05-2021

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 183 din 29 martie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2007, la data de 12 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 394 din 17 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 380 din 6 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 549 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 549 bis din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 894 din 15 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 1.478 din 19 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 17 şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/2005, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 31 martie 2005, se abrogă.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!