Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.386 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 25-11-2016
    Formă consolidată valabilă la data 08-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-01-2018 până la data de 18-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINUL nr. 3.386 din 17 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 25 noiembrie 2016, la data de 08 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 101 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod. 14.13.01.04, prevăzut în anexa nr. 1;b) 120 "Decont privind accizele", cod. 14.13.01.03, prevăzut în anexa nr. 2.