Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 14 martie 2016Data intrării în vigoare 14-03-2016
    Formă consolidată valabilă la data 08-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-01-2018 până la data de 05-06-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 136 din 2 martie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 188 din 14 martie 2016, la data de 08 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 32 din 18 ianuarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 959 din 28 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (1) şi (2) şi al art. 104 alin. (2) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 36 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1)-(3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Statul asigură finanţarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza şi în limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.(2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă şi nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază.(3) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari, de limba de predare şi de mediul urban/rural.(4) Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" se face pe baza costului standard per elev/preşcolar.