Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.254 din 21 decembrie 2016privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016Data intrării în vigoare 01-01-2017
    Formă consolidată valabilă la data 27-12-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-12-2017 până la data de 14-12-2018

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.254 din 21 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.053 din 27 decembrie 2016, la data de 27 Decembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 7.209 din 20 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:Capitolul I Prevederi generaleArticolul 1(1) Prezentul ordin instituie o măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, pentru implementarea axei prioritare 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", prioritatea de investiţii 2.2 "Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor".(2) Această măsură este alcătuită din două componente, a căror complementaritate asigură atingerea obiectivului menţionat la art. 2, după cum urmează:a)