Pret: 40,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013Data intrării în vigoare 20-05-2013
  Formă consolidată valabilă la data 21-12-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-12-2017 până la data de 26-01-2021


  Notă CTCE
  A se vedea şi art. IV, V şi VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005 introduse de subpct. 4, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care prevăd: "Art. IV. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 august 2016, până la care Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional, în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Art. V. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional, în condiţiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum rezultă ea din aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Art. VI. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională aprobă, în condiţiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare a licitaţiei".
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură.(2) În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 368 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!