Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016 de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016Data intrării în vigoare 03-02-2016
  Formă consolidată valabilă la data 11-12-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-12-2017 până la data de 24-05-2019


  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 558 din 29 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a PROCEDURII din 29 ianuarie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016, la data de 11 Decembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:: ORDINUL nr. 1.164 din 7 aprilie 2016; ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016; ORDINUL nr. 590 din 26 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 3.501 din 5 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.----------Pct. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016.2. Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.