Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.411 din 1 noiembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 29 noiembrie 2017Data intrării în vigoare 29-11-2017

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Boiu Mare - sectoarele cadastrale nr. 23 şi 40;
  b) unitatea administrativ-teritorială Cerneşti - sectoarele cadastrale nr. 33, 56, 65, 72, 79, 83 şi 107;c) unitatea administrativ-teritorială Coaş - sectoarele cadastrale nr. 2 şi 19;d) unitatea administrativ-teritorială Cupşeni - sectoarele cadastrale nr. 30, 58 şi 59;e) unitatea administrativ-teritorială Oarţa de Jos - sectoarele cadastrale nr. 58 şi 60;f) unitatea administrativ-teritorială Poienile Izei - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 12 şi 13.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 1 noiembrie 2017.Nr. 1.411.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6