Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 176 din 17 iulie 2012privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne**)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 24 iulie 2012Data intrării în vigoare 24-07-2012
    Formă consolidată valabilă la data 22-11-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-11-2017 până la data de 17-02-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 176 din 17 iulie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 507 din 24 iulie 2012, la data de 22 Noiembrie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 35 din 8 aprilie 2013; ORDINUL nr. 43 din 26 aprilie 2013; ORDINUL nr. 108 din 12 iulie 2013; ORDINUL nr. 179 din 23 decembrie 2013; ORDINUL nr. 31 din 12 martie 2014; ORDINUL nr. 95 din 25 iunie 2014; ORDINUL nr. 154 din 22 octombrie 2014; ORDINUL nr. 54 din 18 iunie 2015; ORDINUL nr. 66 din 7 iulie 2015; ORDINUL nr. 104 din 31 august 2015; ORDINUL nr. 7 din 19 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 146 din 21 septembrie 2016; ORDINUL nr. 12 din 31 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 138 din 9 noiembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
    Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 58 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, precum şi ale art. 14 şi art. 16 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se atribuie următoarele denumiri onorifice:1. "Căpitan Marchiş Adrian" pentru Detaşamentul de Pompieri Baia Mare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti" al judeţului Maramureş;2. "General Moise Groza" pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş.