Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 177 din 16 noiembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 21-11-2016
    Formă consolidată valabilă la data 22-11-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-11-2017 până la data de 24-08-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 177 din 16 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016, la data de 22 Noiembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41, art. 176 alin. (3) şi (5) şi art. 339 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la:a) activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, prevăzute în anexa nr. 1;b) recrutarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 2;c) selecţionarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 3;c^1)