Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.792/C din 19 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 1 noiembrie 2017Data intrării în vigoare 01-11-2017Ţinând seama de prevederile art. 23, art. 24 alin. (13) şi (14) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale art. 5, 6, 7 şi 9 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Adresa nr. 3.883 din 29.06.2017 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, completată în data de 28.08.2017, prin care a fost transmisă Ministerului Justiţiei Hotărârea nr. 50 din 23.06.2017 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici referitoare la proiectul de Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Serviciul profesii juridice conexe duc la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Bucureşti, 19 octombrie 2017.
  Nr. 2.792/C.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTpentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar