Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000Data intrării în vigoare 18-05-2000
    Formă consolidată valabilă la data 13-11-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-11-2017 până la data de 26-05-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 78 din 8 mai 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000, la data de 13 Noiembrie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANTA nr. 83 din 29 august 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; LEGEA nr. 521 din 24 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 69 din 26 martie 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 458 din 22 iunie 2017Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziții generaleArticolul 1(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sanctionare a faptelor de corupţie şi se aplică urmatoarelor persoane:a) care exercită o functie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naţionale, societăților naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenți economici;c)