Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 martie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017Data intrării în vigoare 14-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 07-11-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-11-2017 până la data de 20-05-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 18 din 1 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 181 din 14 martie 2017, la data de 07 Noiembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 92 din 7 noiembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNICSe aprobă componenţa nominală a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 1 martie 2017.Nr. 18.Anexă