Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 25 iunie 2015pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 6 iulie 2015Data intrării în vigoare 06-07-2015
  Formă consolidată valabilă la data 26-10-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-10-2017 până la data de 25-06-2019


  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 98 din din 25 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 493 din 6 iulie 2015.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 25 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 493 din 6 iulie 2015, la data de 26 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 103 din 7 decembrie 2016; ORDINUL nr. 93 din 11 octombrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, prelungire, echivalare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1.La data de 26-10-2017 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 93 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 26 octombrie 2017(2) Prevederile prezentului regulament se aplică operatorilor economici care solicită acordarea/prelungirea/echivalarea/ modificarea/suspendarea/retragerea autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale.La data de 26-10-2017 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 93 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 26 octombrie 2017