Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 98 din 25 iunie 2015privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 6 iulie 2015Data intrării în vigoare 06-07-2015
    Formă consolidată valabilă la data 26-10-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-10-2017 până la data de 25-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 98 din 25 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 493 din 6 iulie 2015, la data de 26 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 103 din 7 decembrie 2016; ORDINUL nr. 93 din 11 octombrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 119 pct. 1 şi ale art. 121 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi condiţiile-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.Articolul 3