Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 22 din 20 ianuarie 2006pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 15 februarie 2006Data intrării în vigoare 15-02-2006
    Formă consolidată valabilă la data 20-10-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-10-2017 până la data de 20-01-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 22 din 20 ianuarie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 146 din 15 februarie 2006, la data de 20 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 214 din 21 martie 2007; ORDINUL nr. 332 din 16 octombrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,
    în concordanta cu deciziile Uniunii Europene 90/254, 90/255, 90/257 şi 90/258,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,vazand Referatul de aprobare nr. 100.011 din 5 ianuarie 2006 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.Articolul 2