Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017Data intrării în vigoare 13-10-2017

  Având în vedere că prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, prin care sunt transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE, a fost desemnat ca autoritate competentă Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, care însă, prin reorganizare, a pierdut această calitate, este necesară clarificarea instituţiei publice care îndeplineşte condiţiile,luând în considerare faptul că autoritatea competentă are un rol esenţial în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015, având responsabilitatea analizării solicitărilor organismelor care doresc să fie entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, a supravegherii îndeplinirii de către acestea a prevederilor legale, precum şi a notificării către Comisia Europeană a listei entităţilor admise, fiind, de asemenea, punct unic de contact cu Comisia Europeană,este necesar să se elimine orice tip de incertitudine juridică cu privire la instituţia publică căreia îi revine rolul de autoritate competentă, astfel încât Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 să poată fi aplicată, asigurându-se astfel, de asemenea, implementarea Directivei nr. 2013/11/UE şi în România, iar consumatorii şi comercianţii să poată beneficia de prevederile acesteia,ţinând cont de faptul că actul normativ oferă posibilitatea consumatorilor persoane fizice, în situaţia în care nu le sunt respectate drepturile legale, să recupereze eventualele prejudicii ori să obţină despăgubiri printr-o procedură simplă, uşor accesibilă, gratuită, transparentă, imparţială, fără a recurge la instanţă sau la reprezentarea avocaţială, este important să se asigure posibilitatea desfăşurării acestei proceduri şi în România,deoarece, în prezent, din cauza lipsei autorităţii competente, Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 nu poate fi pusă în aplicare, iar părţile interesate nu pot beneficia de prevederile acesteia, precum şi pentru a se evita declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României, pentru neimplementarea prevederilor actului naţional prin care se transpune Directiva nr. 2013/11/UE, pentru a se asigura implementarea acesteia, precum şi pentru o mai bună clarificare a competenţei, se propune desemnarea Ministerului Economiei ca autoritate competentă,ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICÎn cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, următoarea denumire „Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri“ se înlocuieşte cu „Ministerul Economiei“.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Şimon
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 octombrie 2017.Nr. 75.-----