Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.148 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 12 octombrie 2017Data intrării în vigoare 12-10-2017

  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. FB 9.741 din 28.09.2017;– Adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova nr. 26.145/2017,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Bucureşti, 28 septembrie 2017.Nr. 1.148.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova