Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.433 din 23 iunie 2017privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  Având în vedere Referatul nr. 3.034 din 14 februarie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Ansamblul conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-a-B-21122.(2) Se clasează 5 subcomponente ale ansamblului situate la aceeaşi adresă poştală în categoria monument, grupa valorică B, şi anume:– Fostul conac al conţilor de Roma, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.01;– Clădirea-anexă, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.02;– Gheţărie, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.03;– Incinta cu porţile de acces, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.04;– Parc, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21122.05.
  (3) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Ioan Vulpescu
  Bucureşti, 23 iunie 2017.Nr. 2.433.ANEXĂZona de protecţie Ansamblul conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila
  Coordonate puncte de contur:┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Coordonate stereo 70 │Coordonate stereo 70  ││crt.│     Nord (X)        │      Est (Y)         │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 1. │392351.91            │ 713426.46            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 2. │392317.51            │ 713602.14            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 3. │392243.43            │ 713723.85            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 4. │392189.45            │ 713811.69            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 5. │392189.98            │ 713824.39            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 6. │392136.01            │ 713909.59            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 7. │392028.58            │ 713859.32            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 8. │391906.88            │ 713787.35            │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│ 9. │391939.16            │ 713701.63            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│10. │391974.61            │ 713719.62            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│11. │391998.42            │ 713663.00            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│12. │391962.44            │ 713642.36            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│13. │391989.43            │ 713556.11            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│14. │391998.95            │ 713470.38            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│15. │392033.35            │ 713340.21            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│16. │392048.69            │ 713334.39            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│17. │392195.27            │ 713350.79            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│18. │392192.63            │ 713385.71            │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│19. │392230.73            │ 713388.36            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│20. │392230.20            │ 713402.12            │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│21. │392283.11            │ 713394.71            │└────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
  -----