Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.240 din 14 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La anexa nr. 1, nr. crt. 2 va avea următorul cuprins:┌────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │  Denumirea unităţii     │           │  Sectoarele cadastrale în care    ││crt.│administrativ-teritoriale│  Judeţul  │încep lucrările de înregistrare    ││    │                         │           │    sistematică a imobilelor       │├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ 2  │Ion Corvin               │Constanţa  │              1                    │└────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘
  2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 14 septembrie 2017.Nr. 1.240.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.123/2016)
  -----