Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 742 din 11 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 55.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de patru familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara, din cadrul Societăţii „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 octombrie 2017.Nr. 742.ANEXĂ┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐│Nr. │                      │                                            │         │   Suma ││crt.│ Numele şi prenumele  │                Adresa                      │ Judeţul │ - lei -│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
  │ 1. │Codlean Ionela        │Municipiul Lupeni, Aleea Arinilor nr. 4,    │         │        ││    │                      │bl. 35, sc. 2, ap. 18                       │Hunedoara│  20.000│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 2. │Suciu Maria Cristina  │Municipiul Lupeni, Aleea Narciselor nr. 5,  │         │        ││    │                      │bl. 5, sc. 3, ap. 34                        │Hunedoara│  20.000│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 3. │Cizmaşiu Raoul Adrian │Municipiul Vulcan, str. N. Titulescu nr. 36,│         │        ││    │                      │bl. 3T, sc. 1, ap. 16                       │Hunedoara│  10.000│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 4. │Murg Constantin       │Municipiul Lupeni, Bd. Păcii, bl. 63, sc. 1,│         │        ││    │                      │ap. 1                                       │Hunedoara│   5.000│├────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┤│     Total:                                                                       │  55.000│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
  -----