Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.752 din 11 octombrie 2017privind blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile:– Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC;– Regulamentului (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se dispune blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama) şi care au fost reţinute de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Biroul Vamal de Frontieră Constanţa, conform Adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. 0135295 din 16.09.2017.Articolul 2Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 octombrie 2017.Nr. 2.752.----