Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2017pentru modificarea pct. 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Punctele 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 3 iulie 2013, se modifică şi vor avea următorul cuprins:3.1.3. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiţii de acoperire teritorială şi de populaţie, respectiv de preluare şi transmisie «free to air», în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Prin free to air se înţelege transmisia necriptată a programelor, respectiv recepţia liberă a acestora.
  ................................................................................................3.2.1. Un multiplex digital naţional din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM în condiţiile specificate la pct. 3.1.3. Acest multiplex va funcţiona în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice de televiziune după 17 iunie 2015, şi va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Lucian Şova
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Lucian Romaşcanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 5 octombrie 2017.
  Nr. 733.----