Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru schimbarea sediului Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 alin. (2) şi art. 16 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IDupă alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Autoturismele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu de către personalul contractual angajat în acest scop. În situaţii excepţionale, temeinic justificate, autoturismele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu şi de către funcţionarii publici cu statut special detaşaţi în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, dacă aceştia îşi exprimă acordul în acest sens şi îndeplinesc condiţiile pentru a conduce autoturisme, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, prevăzute de reglementările care le stabilesc drepturile şi obligaţiile.
  (4) Autoturismele din parcul auto al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se repartizează prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
  Articolul IISediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se schimbă de la adresa: str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, la următoarea adresă: bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 şi 5, sector 3, Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiţiei,
  Sofia Mariana Moţ,
  secretar de stat

  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 5 octombrie 2017.Nr. 732.----