Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (**republicată**)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009Data intrării în vigoare 06-05-2009
  Formă consolidată valabilă la data 22-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-10-2017 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 202 din 22 mai 2006(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.294 din 06-05-2009  Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 202 din 22 mai 2006 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 294 din 6 mai 2009, la data de 22 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 15 din 19 august 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 271/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 41/2007, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 271/2007.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.(2)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!