Structură Act

Forma la zi cu norme incluse
Forma la zi fara norme incluse
Pret: 20,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 39 din 14 iulie 2005privind cinematografia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 4 august 2005Data intrării în vigoare 07-08-2005
    Formă consolidată valabilă la data 09-10-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-10-2017 până la data de 17-07-2018
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 39 din 14 iulie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 704 din 4 august 2005 la data de 09 Octombrie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006; DECIZIA nr. 227 din 13 martie 2007; LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007; LEGEA nr. 174 din 12 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008; LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009; DECIZIA nr. 269 din 16 martie 2010; LEGEA nr. 110 din 26 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016 respinsă de LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Prin HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 99 din 9 februarie 2016 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
    Notă CTCE Conform alin. (8) al VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) sintagma "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii";b) sintagma "credit direct" cu sintagma "sprijin financiar".Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 a fost respinsă prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017. Prin urmare, înlocuirile dispuse conform alin. (8) al VI din ORDONANȚA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, nu se mai aplică, sintagma "Ministerul Culturii" devenind "Ministerul Culturii şi Cultelor", iar sintagma "sprijin financiar" devenind sintagma "credit direct".Conform art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice" cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale";b) Ministerul Culturii" cu Ministerul Culturii si Identității Naționale";