Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 84 din 27 noiembrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 28 noiembrie 2013Data intrării în vigoare 28-11-2013
    Formă consolidată valabilă la data 28-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-09-2017 până la data de 24-07-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 84 din 27 noiembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 28 noiembrie 2013, la data de 28 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 16 din 19 martie 2014; ORDINUL nr. 4 din 16 februarie 2016; ORDINUL nr. 86 din 26 septembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale art. 6 lit. g), art. 23 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin şi administratorul schemei de sprijin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.Articolul 2