Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 16-10-2017 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-09-2017 până la data de 28-12-2017


  Notă CTCE
  Forma consolidată a CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015, la data de 16 Octombrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 82 din 27 aprilie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017; ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Potrivit art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017, ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat;2. administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:a)