Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 mai 2017pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 12 mai 2017Data intrării în vigoare 12-05-2017
    Formă consolidată valabilă la data 15-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-09-2017 până la data de 17-07-2018

    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 39 din 11 mai 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017, la data de 15 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 44 din 28 iunie 2017; HOTĂRÂREA nr. 61 din 13 septembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la o posibilă viciere a rezultatului votului pentru alegerea Preşedintelui României, desfăşurat în anul 2009,
    în vederea elucidării circumstanţelor producerii acestor evenimente şi pentru stabilirea măsurilor ce ar putea fi dispuse,în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru a verifica aspectele apărute în mass-media privind organizarea alegerilor din 2009 şi rezultatul scrutinului prezidenţial, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:a) verificarea dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidenţiale din anul 2009;b) determinarea implicării unor instituţii şi/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege, în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral sau în decizii politice ce excedează atribuţiilor stabilite prin lege pentru aceste instituţii, în cadrul procesului electoral;c) verificarea posibilei existenţe a unor mecanisme paralele de influenţare şi/sau de viciere a rezultatului votului, precum şi determinarea instituţiilor şi/sau persoanelor care au contribuit la realizarea acestora;