Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017Data intrării în vigoare 13-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 15-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-09-2017 până la data de 21-03-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 11 din 1 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 177 din 13 martie 2017, la data de 15 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 59 din 13 septembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNIC Se aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA