Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 mai 2017privind constituirea Grupului PRO-America
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 11 mai 2017Data intrării în vigoare 11-05-2017
  Formă consolidată valabilă la data 15-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-09-2017 până la data de 20-05-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 35 din 9 mai 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017, la data de 15 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 54 din 13 septembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 10 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă constituirea Grupului PRO-America, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 9 mai 2017.Nr. 35.ANEXĂ