Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXE din 16 decembrie 2010 nr. 1 şi 2 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 bis din 30 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2012
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2018 până la data de 22-07-2019


  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a ANEXELOR din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 890 bis din 30 decembrie 2010, la data de 01 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 29 din 28 decembrie 2011; ORDINUL nr. 2 din 20 februarie 2013; ORDINUL nr. 7 din 30 octombrie 2014; ORDINUL nr. 7 din 17 iulie 2015; ORDINUL nr. 7 din 3 octombrie 2016; ORDINUL nr. 8 din 11 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Anexa nr. 1 Deschideți REGLEMENTĂRI CONTABILEconforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de creditAnexa nr. 2 Concordanţe*1) între conturile noi prevăzute de Anexa nr. 1 la prezentul ordin şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu IFRS*2)