Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 18 decembrie 2013privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013Data intrării în vigoare 23-12-2013
  Formă consolidată valabilă la data 06-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-09-2017 până la data de 21-08-2019


  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 80 din 18 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 23 decembrie 2013.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 18 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 23 decembrie 2013, la data de 06 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 80 din 23 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I ScopArticolul 1Prezentul regulament stabileşte acţiunile necesare în vederea implementării schemei de sprijin pentru cogenerare, respectiv:a) colectarea lunară de către administratorul schemei de sprijin a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;b) plata lunară a bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin;c) plata/încasarea către/de la producătorii ce beneficiază de schema de sprijin a bonusului neacordat/necuvenit, rezultat din regularizarea anuală a cantităţii de energie electrică de înaltă eficienţă;