Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 116 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013Data intrării în vigoare 23-12-2013
    Formă consolidată valabilă la data 06-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-09-2017 până la data de 24-07-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 116 din 18 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 23 decembrie 2013, la data de 06 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 80 din 23 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.