Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 18 decembrie 2013de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 bis din 21 decembrie 2013Data intrării în vigoare 21-12-2013
  Formă consolidată valabilă la data 06-09-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-09-2017 până la data de 26-05-2020


  Aprobat prin ORDINUL nr. 114 din 18 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 21 decembrie 2013.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 18 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 820 bis din 21 decembrie 2013, la data de 06 Septembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 49 din 21 septembrie 2016; ORDINUL nr. 81 din 29 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 ScopArticolul 1Prezentul Regulament stabileşte:a) obligaţiile care revin producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare în vederea accesării Schemei de sprijin, respectiv:i) documentaţia necesară pentru înregistrarea Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare;ii) cerinţele şi procedura de Autoevaluare a rezultatelor anuale de exploatare ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, în vederea calificării Energiei Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiei şi stabilirii Energiei electrice ce beneficiază de Schema de sprijin;