Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 16 noiembrie 2006 privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006Data intrării în vigoare 30-11-2006
    Formă consolidată valabilă la data 25-08-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-08-2017 până la data de 17-10-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR din 16 noiembrie 2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 962 din 30 noiembrie 2006, la data de 25 August 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:ORDINUL nr. 45 din 16 ianuarie 2007; ORDINUL nr. 442 din 8 aprilie 2015; ORDINUL nr. 947 din 22 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I
    Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile sanitare publice se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz.(2) Concursul sau examenul se organizează de către unitatea respectivă.(3) În secţiile clinice universitare funcţia de şef de secţie se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu avizul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.(4) Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.----------Alin. (4) al art. 1 din norme a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 442 din 8 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015.